2017-05-08

"Jag trivs bäst där det ovanliga blir normalt"

NY BOK. I antologin Du får väl säga som det är låter psykologen och författaren Christina Renlund anhöriga till någon med sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning berätta om sina erfarenheter.
-Det är personliga berättelser om relationer och styrkan som diagnosen också kan föra med sig, säger Christina Renlund.

Christina Renlund
Foto: Staffan Renlund

Läs intervjun som Pdf.

 

 

 

 

 

 

 

Du får väl säga som det är
Av Christina Renlund
Vulkan, 2017