2016-10-25

Kerstin Twedmark lämnar FS:
”Vi har gjort oss relevanta i samhället”

AKTUELLT. Efter elva år i förbundsstyrelsen, de senaste tre åren som 1:e vice ordförande, väljer nu psykolog Kerstin Twedmark att inte ställa upp för omval.
– Under mina år i FS upplever jag att vi mejslat ut vad som är psykologprofessionens bidrag och ansvar, och på så sätt gjort oss relevanta i både samhället och hos arbetsgivarna, säger Kerstin Twedmark.

Kerstin Twedmark

Hon är specialist i arbetslivets psykologi, egen företagare i Göteborg och hade innan de elva åren som ledamot i förbundsstyrelsen flera års fackligt engagemang bakom sig i den dåvarande hemorten Karlstad. Men nu lämnar Kerstin Twedmark sina fackliga uppdrag.

Redan då hon valdes till 1:e vice ordförande år 2013 hade hon målsättning att detta skulle bli den sista perioden i FS. Hon behåller dock sitt engagemang för specialistitbildningen och som hon även i sitt fackliga arbete värnat speciellt om.

– Jag kommer att fortsätta att medverka i specialistutbildningens introduktionskurs. Det är ett mycket stimulerande uppdrag och det känns bra att kunna behålla den kontakten med förbundet. Men i övrigt kanske jag börjar trappa ner lite; även om jag fortsätter som egen företagare så planerar jag inte att fylla ut all den tid jag lagt ner i FS med nytt arbete, säger Kerstin Twedmark.

Under de 11 åren i FS ser Kerstin Twedmark en tydlig linje i styrelsens arbete och som inneburit framsteg för psykologprofessionen.

– Vi har arbetat mycket medvetet med att mejsla ut vad som är psykologprofessionens ansvar och kommunicerat det, både inåt i organisationen och utåt. Vi har gjort oss relevanta i både samhället och hos arbetsgivare, och psykologer är en yrkesgrupp som efterfrågas allt mer.

Kerstin Twedmark menar att grunden till en stark profession är känslan av gemenskap, oavsett eventuella specialistinriktningar och vägval i yrkeslivet.

– En specialisering får inte innebära att man tappar känslan för kollektivet, att man inte ser den gemensamma basen och styrkan internt för att kunna utöva en stark röst utåt. Men även det kräver ett medvetet arbete och i fråga om specialistutbildningen spelar just introduktionskursen och specialistkollegiet en sådan roll, där möts psykologer med olika inriktning. Även Psykologidagarna är en sådan gemensam plattform.

Fortfarande är intresset för det fackliga arbetet mycket lågt på många håll i landet, och Kerstin Twedmark hoppas nu att det förslag till ny organisation som FS lägger fram som en proposition vid årets kongress ska skapa förutsättningar för ett ökat lokalt fackligt engagemang.

– Vi i FS har naturligtvis ett ansvar att bidra till att medlemmar vill engagera sig fackligt och det låga intresset är något vi uppmärksammat. Många psykologer har en pressad arbetssituation vilket kan göra att orken för fackligt engagemang ibland inte finns. Jag tror att bra kommunikationsvägar är viktiga och det är något vi vill uppnå med förslaget till ny organisation. De senaste åren har vi också allt mer koppat ihop villkorsfrågor med professionsfrågor vilket har bidragit att vi redan kommit en bit på väg för att öka intresset för fackligt arbete, säger Kerstin Twedmark, och fortsätter:

– Men det finns mycket kvar att göra. Det är lätt att tror att det är det arbete som syns som är viktigaste, men det finns många som lägger ner ett oerhört stort arbete som inte syns lika tydligt och som måste uppmärksammas och stödjas mer.