2017-01-02

Lämna Facebook och må bättre

FORSKNING. Avstå från Facebook under en vecka och må lite bättre! Det gäller framför allt om du tillhör den grupp användare som mest följer andras inlägg och sällan själv postar något. Det framgår av en ny dansk studie med över 1 000 deltagare.

Foto: iStock Photos

 

Vissa tidigare studier har pekat på ett samband mellan negativa känslor och användning av Facebook (förklaras av bland annat avundsjuka och orealistiska jämförelser mellan den egna sociala situationen och det som beskrivs på Facebook), medan andra inte har kunnat uppvisa sådana samband.

Den nya danska studien genomfördes 2015 och innefattade 1 095 deltagare (86 procent kvinnor). Medelåldern var 34 år och antalet Facebookvänner var i genomsnitt 350 stycken. Samtliga fick svara på ett frågeformulär före och efter studien, som pågick under en vecka då en grupp (behandlingsgruppen) genom ett slumpvist urval fick avstå från Facebook medan kontrollgruppen fortsatte använda Facebook som vanligt. 881 fullföljde studien.

Efter studien jämfördes svaren i de frågeformulär deltagarna besvarat. Behandlingsgruppen uppvisade då positiva effekter gällande dels kognitivt som affektivt välbefinnande, och på gruppnivå en högre tillfredsställelse med det egna livet. Effekten var signifikant högre bland ”tunga användare” av Facebook, liksom bland användare som sällan själva bidrog med egna inlägg.

Studien The Facebook Experiment: Quitting Facebook Leads to Higher Levels om Well-Being genomfördes av forskare på avdelningen för sociologi, Köpenhamns universitet. Den är publicerad i tidskriften Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (2016:19(11):661-666).