Psykologtidningen nr 8 2016-11-01

Massuppsägningar hotar Bup

AKTUELLT. Sedan 2015 har 67 Bup-psykologer inom Stockholms läns landsting sagt upp sig.
Nu kräver 206 psykologer i ett upprop: "Ge lön efter kompetens - innan ännu fler slutar."
Men ledningens svar får missnöjet att koka ytterligare.