Psykologtidningen nr 7 2016-10-11

Nya regler för svensk legitimation

AKTUELLT. Den 1 oktober började ett nytt system gälla för att ansöka om legitimation för psykologer utbildade utanför EU och EES. Det innebär att den som söker svensk legitimation genom kunskapsprov ska kunna visa att man har de kunskaper och färdigheter som krävs för psykologexamen, och har då lättare att gå vidare mot legitimation även då den ursprungliga utbildningen skiljer sig från den svenska.

Kunskapsprovet ska enligt Socialstyrelsen förmodligen leda till att den sökande inte måste uppvisa lika omfattande skriftlig dokumentation som tidigare.

Efter ett godkänt kunskapsprov, som ett specifikt universitet får ansvar för (vilket är i skrivande stund inte klart) men som ska kunna genomföras även på andra orter, följer en kurs i svenska författningar, och steget därefter är att genom betyg eller intyg uppvisa tillräckliga färdigheter i det svenska språket.

Slutligen följer en praktisk tjänstgöring innan den sökande kan ansöka om legitimation. Hur lång den tjänstgöringen ska vara är i nuläget oklart.

För de som ansökt om svensk legitimation före den 1 oktober kommer att granskas utifrån det gamla systemet, om den sökande inte kontaktar Socialstyrelsen och ber om att få granskas utifrån det nya systemet. Den som tidigare fått ett avslagsbeslut på grund av att Socialstyrelsen inte godkänt utbildningen kan ansöka på nytt och då bedömas utifrån det nya systemet.