2017-05-16

Ökad behandlingskvalitet med eget Cochrane-center

AKTUELLT. I dag lanseras Cochrane Sverige. Det blir en del av ett nätverk med drygt 130 länder vars syfte är att bidra till en högkvalitativ och evidensbaserad hälso- och sjukvård. Psykologen Marie Kanstrup har deltagit i etableringsarbetet i Sverige.
-En målsättning på sikt är att alla fritt ska kunna ta del av Cochranes systematiska litteraturöversikter, säger Marie Kanstrup.

Cochrane Collaboration har sedan organisationen startade 1993 etablerat sig som en stark och oberoende global aktör för att sammanställa och sprida information om de bästa och mest vetenskapligt förankrade behandlingarna inom hälso- och sjukvården. Förutom sjukvårdspersonal används Cochrane av såväl forskare, patienter som beslutsfattare.

 

Marie Kanstrup

Marie Kanstrup, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, har ingått i den grupp av frivilliga som arbetat med etableringen av Cochrane Sverige. Psykologi är relativt välrepresenterat i Cochrane Library, ämnet ger närmare 110 träffar vid en sökning på ”psychological” i titeln.

-De systematiska sammanställningarna ger svar på vilket vetenskapligt stöd det finns för olika psykologiska behandlingar, exempelvis vid smärttillstånd, och när det vetenskapliga stödet är otillräckligt. Säger en Cochrane systematisk litteraturöversikt att ett behandlingsval är bra så är det bara att fortsätta. Även patienter ska kunna gå in och söka på om exempelvis KBT fungerar vid paniksyndrom eller vid andra sjukdomstillstånd, säger Marie Kanstrup.

För Cochrane Sverige kommer mycket fokus att ligga på att skapa nätverk bland svenska forskare och kliniker, och underlätta för forskare att aktivt ta fram systematiska översikter av hög kvalitet. Man planerar även för utbildningsinsatser och andra aktiviteter för att nå ut med kunskap och information. Marie Kanstrup tror att det på många håll finns ett stort behov av mer vetenskapligt förankrade insatser.

-Min personliga upplevelse är att det i dag ser ganska spretigt ut. På vissa håll är man snabb med att ta till sig ny och evidensbaserad kunskap medan man på andra håll fortsätter att göra som man alltid gjort.

Cochrane innehåller även populärvetenskapliga sammanfattningar. På sikt hoppas Marie Kanstrup att dessa ska finnas i svensk översättning för att de ska vara lättare att förstå för patienter. Hon hoppas även att man på nationell nivå ska införa en licens i Cochrane-biblioteket som gör det möjligt för allmänheten att fritt ta del av innehållet.

-I Danmark hade man först under många år en nationell licens, vilket innebar alla medborgare kunde ladda ner och läsa översikterna. På så sätt fick de ett välgrundat underlag för att kunna ta ställning till olika behandlingar. Sedan togs den nationella licensen bort, vilket också visade sig i antalet nedladdningar. När den åter infördes ökade omedelbart antalet nedladdningar, säger Marie Kanstrup, och fortsätter:

-Arbetet för att främja användningen av evidensbaserade insatser inom hälso- och sjukvården måste ske på många nivåer och rikta sig mot såväl oss behandlare som patienter och anhöriga. Etablerandet av Cochrane Sverige är därför ett stort steg framåt.

Cochrane Sverige är knutet till Region Skåne och Skånes universitetssjukhus i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Det är ett så kallat associerat center till Nordiska Cochrane Center i Köpenhamn. Koordinator och chef för Cochrane Sverige är Matteo Bruschettini (på bilden 3.e fr v nedre raden), forskare vid Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet.  Cochrane Sverige nås på http://sweden.cochrane.org/sv