2017-05-23

Översyn av kurser i rättspsykologi

AKTUELLT. Det så kallade Kevinfallet gör nu att Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet ser över kurserna i rättspsykologi, i dialog med psykologiprofessor Sven Å. Christianson som ansvarar för tre av dessa kurser. Bakgrunden är det som framkommit om Christiansons roll som expert åt polisen.

Större delen av psykologiprofessor Sven Å. Christiansons tjänst innefattar undervisning inom området rättspsykologi där han ansvarar för tre kurser, varav två är fristående och går varannan termin, skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande. I Kevinfallet, då en fyraårig pojke dödades i Arvika 1998, har Sven Å. Christianson agerat som expert åt polisen kring förhören av två pojkar. Det har skett vid sidan av hans anställning vid Stockholms universitet.

Håkan Fischer, professor och prefekt för Psykologiska institutionen, kan enbart uttala sig om det Sven Å. Christianson gjort i egenskap av anställd vid institutionen. Han uppger att han i dagsläget inte har anledning att ifrågasätta hur han skött undervisning och andra sysslor inom ramen för sin anställning. Men det finns ändå anledning att bedöma huruvida Kevinfallet kan innebära ett skadat förtroende för kurserna i rättspsykologi och för institutionen.

– Som prefekt har jag därför i samråd med rektor och dekan inlett en diskussion med Sven Å. Christianson om kurserna i rättspsykologi. Vi tror att det bästa för studenterna och institutionen vore att se över dessa kurser, säger Håkan Fischer i pressmeddelandet.

I institutionens löpande kvalitetsarbete är översyn av kursplaner och kurslitteratur centrala delar, fortsätter han.

– För att säkra kvaliteten på våra utbildningar och kurser granskar vi dem regelbundet och gör ändringar om det behövs. I det arbetet känns det naturligt att nu titta extra noga på kurserna i rättspsykologi.

Han tror inte att den kritik som framkommit behöver skada förtroendet för psykologiämnet som sådant.

– Psykologi är ett väldigt stort forskningsområde där rättspsykologin endast utgör en liten del. Att tala om sänkt trovärdighet för psykologin är en farligt svepande formulering som inkluderar även den stora delen av psykologin som detta inte alls handlar om, säger Håkan Fischer.

I en exklusiv intervju för Psykologtidningen nr 4-5 (utkommer 9 juni) ger professor Sven Å. Christianson sin syn på sin roll i Kevinfallet.