2017-04-06

Psykolog chef för Röda Korsets Center för torterade flyktingar

AKTUELLT. 3 frågor till Thomas Lindgren, psykolog och psykoterapeut, som efter många år som anställd på Stockholms universitet nu tillträtt som ny verksamhetschef för Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm.
- Det var dags för en förändring och jag kände mig hedrad när jag erbjöds det här uppdraget, säger Thomas Lindgren.

Thomas Lindgren

1. Grattis till nya jobbet! Du lämnar en tjänst på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet för Röda Korset. Vad fick dig att ta det steget?

- Jag har varit på Stockholms universitet sedan 2009 som universitetslektor, forskare och sista åren som mottagningsansvarig på Psykologiska institutionens psykoterapimottagning, och det var dags för en förändring. Jag kände mig hedrad när jag erbjöds uppdraget som ansvarig för Röda korsets center för torterade flyktingar. Det är en verksamhet som jag självklart ville vara delaktig i att upprätthålla och förhoppningsvis också bidra till att utveckla.

2. Vilka är de största utmaningarna med rollen som verksamhetschef?

- Jag har kommit till en verksamhet med en mycket erfaren och professionell personalgrupp, och även en kompetent styrelse. Trots stora utmaningar möjliggör det ett meningsfullt psykoterapeutiskt och psykiatriskt behandlingsarbete med flyktingar som kan ha utsatts för ofattbara grymheter. Det är människor som kan ha förlorat allt som tidigare var viktigt för dem och som kan ha mycket stora svårigheter att på ett värdigt sätt komma in i det svenska samhället. En farhåga inför det här jobbet har varit att politiska beslut och främlingsfientliga attityder i samhället skulle kunna hindra eller i alltför hög utsträckning motverka professionella insatser.

3. Vad hoppas du främst kunna bidra med i din nya roll?

- Det är en trygghet att ha jobbat länge som legitimerad psykolog och att ha fortbildat sig till specialist. Efter alla års yrkesutövning har ett lite mer stryktåligt förtroende för den egna yrkeskunskapen infunnit sig. Som psykolog har jag också en relativt välgrundad föreställning om ledarskap och med min bakgrund som forskare räknar jag med att kunna bidra till är en tydligare, mer genomtänkt och välförankrad struktur för kunskapsutveckling.