2016-11-28

Psykologin bakom sifferuppfattning belönas

FORSKNING. Psykologiforskaren Marcus Lindskog vid Uppsala universitet tilldelas 2016 års pris till yngre forskare i psykologi för sin kognitionsforskning, med inriktning på siffror och antalsuppfattning.
– Jätteroligt och överraskande. Det viktigaste med priset är att forskningsområdet nu uppmärksammas extra mycket och att jag får hålla ett forskarsymposium 2017, säger Marcus Lindskog.

Marcus Lindskog

I motiveringen till 2016 års pris till yngre forskare i psykologi, som instiftats av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademien, skriver kommittén att Marcus Lindskog genom sin forskning bridrar med ny, fördjupad kunskap om kognitiva processmodeller rörande numerisk bedömning. Den beskrivs som både teoriutvecklande och med god potential för framtida praktiska tillämpningar.

Berätta om din forskning, Marcus Lindskog.

– Jag är allmänt intresserad av hur människor förstår siffror och nummer. Jag har bland annat visat hur vuxna använder siffror vid intuitiva statistiska bedömningar genom vårt sätt att lagra information kognitivt och vad som kognitivt styr oss då vi exempelvis ska svara på en fråga om ett genomsnittligt pris på något i vår vardag.

– Det här är kunskap som kan användas så fort man är intresserad av någon sorts bedömning, exempelvis då experter ska ställa en prognos eller kanske göra en uppskattning av aktiers värde. Då är det viktigt att förstå hur det görs, varför det kan bli fel och vad man ska vara uppmärksam på, säger Marcus Lindskog.

Du har tidigare arbetat med vuxna, bland annat för din doktorsavhandling Is the intuitive statitician eager or lazy? Exploring the cognitive processes of intuitive judgement, som du disputerade med 2014 vid Uppsala universitet. Nu har du intresserat dig mer för barn. Varför?

– Redan nyfödda har en förmåga till antalsuppfattningar som senare i livet är relaterad till huvudräkningsförmåga. Nu undersöker vi kopplingen mellan förmåga till antalsuppfattning bland riktigt små barn, i åldern 6-10 månader, och hur lätt de har att lära sig matematik vid lite äldre åldrar.

Vad betyder Nationalkommitténs vetenskapliga pris i psykologi för dig?

– Dels uppmärksammas ju mitt forskningsområde extra mycket, och det ingår även en prissumma på 50 000 kronor. Men det riktigt stora för mig blir att jag nu får arrangera ett symposium i oktober 2017, då jag även kan bjuda in världsledande forskare inom området, säger Marcus Lindskog.

I prismotiveringen skriver nationalkommittén för psykologi bland annat: ”Han är föredömligt konsekvent i sitt kunskapssökande, samtidigt som han framgångsrikt har vidgat sitt forskarfokus mot numerisk förmåga ur ett utvecklingsperspektiv.”