Psykologtidningen 9-10 2016-12-12

Sluta döma - börja fråga

TMO, traumamedveten omsorg, ska minska den psykiska ohälsan hos ensamkommande barn i Sverige. Howard Bath, psykolog från Australien, föreläser om förhållningssättet på Rädda Barnens kurser.
- Man måste känna att man har någonstans att falla för att orka sätta ord på det svåra man varit med om, säger han.

Howard Bath

 

Läs artikeln som Pdf.