2017-01-25

”Stort behov av specialisttjänster inom kommunal sektor”

AKTUELLT. Specialisttjänster inom kommunal sektor var en av frågorna som den nya förbundsstyrelsen behandlade vid sitt första möte efter kongressen.
-Den prestigelöshet som genomsyrar FS kändes väldigt bra, säger Elinor Schad som är ny i förbundsstyrelsen och dess 2:e vice ordförande.

Elinor Schad

 

Den 18-20 januari höll den nya förbundsstyrelsen, FS, sitt första möte. Elinor Schad, psykolog och verksam som forskare och lärare på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, är ny ledamot och dessutom styrelsens 2:e vice ordförande.

De tre dagarna med nya FS efterlämnade en mycket positiv känsla, berättar hon.

-Jag kommer ju från den akademiska miljön, där mycket handlar om prestige och att framhålla hur bra man själv är. Därför kändes den prestigelöshet som genomsyrade FS-mötet och alla som deltog mycket bra, och att det kombinerades med stort engagemang och stor kunnighet. Jag ser verkligen fram mot det framtida FS-arbetet, säger Elinor Schad.

Frågor som ligger Elinor Schad varmt om hjärtat är kommunikationen utåt mot förbundets medlemmar, berättar hon, liksom arbetsmiljöfrågan. Och dessa frågor fick stort utrymme redan vid det första FS-mötet. Ordförandena för de nationella föreningarna, det som tidigare var yrkesföreningar, hade bjudits in för runda bords-samtal och en gemensam middag. De fick berätta om vad de själva ville ha FS till, vilket stöd de behöver och det bestämdes sedan vilka kontaktpersoner de ska ha i FS.

-Det här initiativet kommer att betyda mycket för att förenkla kontakten med föreningarna i framtiden, säger Elinor Schad, som själv blev kontaktperson för Psifos, den förening hon själv en gång var ordförande för.

Ett förslag som Elinor Schad själv förde fram som ett sätt att öka både närvaron på universitetsorterna och kontakten med de nationella föreningarna var att återuppta att de heldagsarrangemang med psykologstudenter, som de nationella föreningarna tidigare ordnade och då kanske även bjuda in representanter från förbundsstyrelsen.

-Då vi tidigare hade sådana på studieorterna fick föreningarna och förbundet möjlighet att presentera sig, och dessa dagar bidrog till en bra relation mellan studenter, föreningar och förbundet. Jag hoppas vi kan få till stånd sådana på sikt, säger Elinor Schad.

Psykologförbundets arbetsmiljöundersökning, som för övrigt leddes av Elinor Schad, fortsätter att generera ny kunskap men även nya frågeställningar. Resultaten används löpande av inte minst kansliets personal i kontakten med medlemmarna, som i sin tur bidrar med synpunkter som skapar nya frågeställningar. Arbetsmiljöenkäten var därför en fråga även under detta FS-möte, främst hur och när förbundet ska gå vidare och följa upp resultaten.

-En tänkbar fortsättning är att ta fram en bild av hur det förhåller sig på det lokala planet genom att studera situationen på vissa utvalda platser, så som enskilda landsting. Det är viktigt att få fram ett underlag som även kan användas i lokala förhandlingar, säger Elinor Schad.

En annan fråga som fick stort utrymme under FS-mötet var specialisttjänster för psykologer. Mycket tid och kraft har lagts ner gällande specialisttjänster inom landstingssektorn och kongressen 2016 lade fram en motion om att FS även ska verka för specialisttjänster inom kommunal sektor.

-Det finns ett stort behov av specialisttjänster inom den kommunala sektorn. Nu har vi börjat diskutera hur vi ska uppnå sådana men måste först hitta ett gemensamt språk för vad det innebär att vara specialist inom kommunal sektor. Sedan handlar det om att bygga upp en strategi för hur vi ska driva frågan, säger Elinor Schad.