2016-10-27

Studentprotest mot besparingar

AKTUELLT. Mindre undervisningstid, större grupper och moment som tas bort. Nu går hundratals psykologstudenter i Lund ut i en massprotest.
– Vårt krav är att stoppa nedskärningarna som medför en kraftigt försämrad utbildning, säger psykologstuderande Linnéa Eng.

Över 100 psykologstuderande vid Lunds universitet gick den 26 oktober samman och protesterade mot besparingskraven.
Foto: Linnéa Eng

Över etthundra psykologstuderande samlades den 26 oktober utanför Lunds universitet för att demonstrera mot fakultetens presenterade besparingskrav, som främst drabbar psykologprogrammet. Linnéa Eng, som går tredje terminen på psykologprogrammet, gick med i demonstrationståget och är också en av initiativtagarna bakom protesterna.

– Demonstrationen blev mycket lyckad, även om varken dekanen eller någon annan i fakultetsstyrelsen gav oss någon direkt respons.

– Men vi känner att vi har fått göra vår röst hörd, och att vi förhoppningsvis har sänt ett starkt budskap om att fler sådana här nedskärningar måste undvikas i framtiden. Nu är det mest att vänta och se vad fakultetsstyrelsen beslutar i den här frågan, säger Linnéa Eng.

Enligt henne har nu över 400 psykologstuderande och psykologer vid institutionen skrivit under protesten mot nedskärningarna, som också överlämnats till fakultetsledningen.

– Det är mycket allvarligt att moment som ”utredning för personer med funktionsvariationer”, ”familjefokuserad terapi” och de som jämför KBT och PDT tas bort eller kraftigt reduceras. Flera moment som berörs är praktiska, vilket också är jättedumt att ta bort. Att institutionen, som har fler manliga lärare än kvinnliga, föreslår att kraftigt reducera externa föreläsare, varav flertalet varit kvinnor, är inte alls bra utifrån ett jämställdhetsperspektiv, säger Linnéa Eng och fortsätter:

– Alla studerande tycker att nedskärningarna är dåliga, lärarna också. Vi har nyligen haft ett möte med dekanen i fakultetsstyrelsen där vi lagt fram att vi kräver att nedskärningarna stoppas.

Det är inte första gången som Institutionen för psykologi vid Lunds universitet tvingas spara. Enligt Martin Wolgast, studierektor för psykologprogrammet, har institutionen gått back ekonomiskt i ett par år. Ett skäl är att det sker en ekonomisk omfördelning från psykologprogrammet till andra program och kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Inför 2017 måste institutionen göra nedskärningar med 7 procent på psykologprogrammet.

– Vi har invändningar mot fakultetsstyrelsens tilldelningsprinciper av pengar. Som det ser ut nu tas pengar från psykologprogrammet, för att stärka den allt för låga tilldelningen till övrig samhällsvetenskaplig grundutbildning. Detta, tillsammans med att staten i många år konsekvent underfinansierat högre utbildning genom att statsanslagen inte räknats upp i samma takt som löneutvecklingen, är huvudskälen till att vi tvingas göra dessa besparingar, säger Martin Wolgast och fortsätter:

– Som studierektor har jag inget annat val än att se till att nedskärningarna blir gjorda utifrån de ramar vi har. Det är klart att det inte är bra, och att utbildningen försämras, även om vi gör allt vi kan för att minimera de negativa effekterna på utbildningskvalitén och säkerställa att psykologprogrammet i Lund håller fortsatt hög nivå.

– Men om den här dåliga ekonomin fortsätter över tid och vi tvingas göra än mer drastiska besparingar finns det skäl att vara bekymrad över utbildningens utveckling och i förlängningen för dess möjligheter att med god kvalitet nå fastställda examensmål.

Enligt Linnéa Eng är psykologstudenterna medvetna om situationen, och lägger därför ingen skuld på Martin Wolgast och institutionen.

– De gör sitt bästa i en omöjlig situation. Institutionen måste göra nedskärningarna annars kommer fakultetsstyrelsen att göra det. Lärarna har redan börjat planera för nedskärningar, men eftersom beslutet inte är taget vill vi försöka påverka. Det är viktigt att vi gör vår röst hörd.

– Psykologprogrammet i Lund har länge varit välkänt i landet som ett av de bästa och svåraste programmen att komma in på. Men om förslagen går igenom kommer det bli en så mycket sämre utbildning. Vi oroar oss för att det kommer få negativa konsekvenser för patientsäkerheten, säger Linnéa Eng.

Martin Wolgast förstår att de studerande protesterar mot nedskärningarna. Han tror att deras engagemang kan påverka framtida beslut.

– Studenterna har en jätteviktig roll att fylla. Jag hoppas att fakultetsledningen lyssnar på vad de säger. Det behövs verkligen en diskussion kring hur resurserna ska fördelas mellan institutionerna och hur prioriteringar ska göras när hela grundutbildningsekonomin är så ansträngd som den är, säger han.

Institutionsstyrelsen kommer att rösta om besparingsförslagen den 8 november. Psykologtidningen följer utvecklingen.