2017-01-12

Studentprotesten gav resultat

AKTUELLT. Trots en massiv studentprotest mot nedskärningar på psykologprogrammet vid Lunds universitet, stod Samhällsvetenskapliga fakulteten fast vid sitt beslut.
Men kampen var inte förgäves

 Foto: Linnéa Eng

 

I höstas gick hundratalet psykologstuderande vid Lunds universitet ut och demonstrerade mot institutionsstyrelsens besparingsförslag, som främst drabbade psykologprogrammet. Studenterna krävde att nedskärningarna skulle stoppas.Men fakulteten stod fast vid sitt beslut, och röstade igenom förslaget som nu också röstats igenom av psykologiska institutionsstyrelsen.

Trots det är Linnéa Eng, psykologstuderande och en av initiativtagarna bakom protesten, nöjd och anser att de åstadkom något väsentligt.

- En positiv sak är att vi efter dessa nedskärningar verkar kunna ha en budget i balans vid 2018. Dessutom valde fakulteten att ge oss stöd i form av bidrag för psykologmottagningen, som annars skulle ha bekostats av institutionen själv. På grund av det fick vi ytterligare en halv miljon kronor till budgeten, säger Linnéa Eng.

Upplevelsen i efterhand är att studenternas röst togs på allvar, och det menar Linnéa Eng betyder mycket.

- Vi är stolta och nöjda över det vi åstadkommit, och vi hoppas att vårt arbete och våra röster kan bidra till en fortsatt god dialog med fakulteten och ett aktivt arbete för en hållbar ekonomi, säger hon.
Den i höstas skapade arbetsgruppen som ledde protesterna är nu avslutad och alla psykologstuderande är informerade.

Läs även:
Kraftiga nedskärningar på psykologprogram - 300 studerande protesterar (Psykologtidningen.se 2016-10-12)
Studentprotest mot besparingar (Psykologtidningen.se 2016-10-27)