2017-02-15

Terapipatienter i upprop mot förslag till nya riktlinjer

AKTUELLT. Patienters egna vittnesmål kan kanske bidra till att psykoterapeutiska metoder får en större tyngd i de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångest. Det hoppas de psykologstudenter vid Stockholms universitet som startat patientuppropet Rör inte min terapi.
-Vi är många som upprörts över att förslaget till nya riktlinjer har ett så starkt biologiskt perspektiv, säger Katarina Cederin, som tillsammans med Helena Björck är initiativtagare till Rör inte min terapi.

Helena Björck och Katarina Cederin
Foto: Lars Brusell

På hemsidan www.rorinteminterapi.se kan vem som helst gå in och dela med sig av sin egen erfarenhet av psykoterapi. Redan efter det första dygnet hade hemsidan samlat över ett 50-tal berättelser. Innan remisstiden går ut för förslag till nya riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom, den 31 mars, ska dessa berättelser skickas in till Socialstyrelsen och kanske bidra till att psykoterapeutiska metoder lyfts fram mer än vad som är fallet i det nu liggande förslaget.

-Det är framför allt vid behandling av svår depression som psykoterapeutiska metoder inte alls finns med trots att det finns bra vetenskapligt underlag, även RCT-studier, för att psykoterapi i kombination med läkemedel och/eller elbehandling är en verksam metod. Socialstyrelsen har valt att helt bortse från det, liksom att man valt att i det närmaste helt avfärda psykodynamisk psykoterapi som behandlingsmetod. Men riktlinjerna har generellt sett ett starkt biologiskt perspektiv, säger Katarina Cederin, som liksom Helena Björck går termin 10 på psykologprogrammet vid Stockholms universitet.

Att använda patientberättelser som en inlaga i remissrundan för att påverka de nya riktlinjernas slutliga utformning är bara ett av syftena med Rör inte min terapi, berättar Katarina Cederin.

-Vi vill också skapa uppmärksamhet kring psykoterapins plats generellt sett i hälso- och sjukvården, med tanke på att det i dag kan vara svårt att få tillgång till den. Dessutom hoppas vi att vi, genom dessa publicerade berättelser, ska inspirera fler att ta hjälp av psykoterapi. Det finns fortfarande ett stigma runt psykisk ohälsa och psykoterapi, och dessutom ett inneboende motstånd hos många att våga möta det man har inom sig i psykoterapi, säger Katarina Cederin.

De som nu gör sina röster hörda på Rör inte min terapi är en grupp som sällan hörs i debatten.

-Vi har skapat ett rum där alla vi som blivit hjälpta av terapi kan berätta om det, ett sådant rum finns ingen annanstans.

Att hemsidan redan under det första dygnet samlat över 50 patientberättelser är både förvånande och glädjande, säger Katarina Cederin.

-Vi har ännu bara hunnit marknadsföra sidan via våra privata sociala kanaler, så det är stor respons på lite marknadsföring. Men det vittnar om en stor vilja att berätta, en vilja att dela med sig av en stor tacksamhet för vad psykoterapin betytt.

Hur framtiden för Rör inte min terapi ser ut efter 31 mars, då remisstiden löper ut, är ännu oklart.

-Vi är inte helt klara med hur vi ska göra då. Men det är en fin plats för många bra berättelser så  den kanske kommer att få finnas kvar även efter 31 mars, säger Katarina Cederin.