2017-04-13

Tre finalister till Lilla Psykologpriset

AKTUELLT. De tre finalisterna till Lilla Psykologpriset 2017 är Siri Helle, Stockholms universitet, Mira Hourani, Linnéuniversitetet, och Jacqueline Levi, Lunds universitet. Priset, som ska gå till en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet, delas ut under PS17 i Linköping den 5–7 maj.

Lilla Psykologprisets jury, som bland andra består av Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg, har i år valt att utgå från området Förbättra livskvalitet för allmänheten och sprida psykologisk kunskap.

 

Siri Helle

SIRI HELLE läser termin 9 på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Juryns motivering:

”Siri har på Stockholms universitet främjat kunskapsspridning och utbyte terminsgrupperna emellan dels genom att arrangera öppna föreläsningar om ämnen som saknats under utbildningen, dels genom att upprätta en digital plattform för studenter att dela med sig av gamla tentor och studietips. För yrkeskåren har Siri utvecklat förbundets arbete i HBTQ-frågan. Dels som medarrangör till förbundets deltagande i Pride 2015, dels i form av en normkritisk granskning och uppdatering av artiklarna till Psykologiguiden.se. Siri har också varit med och startat upp ett nätverk av psykologer som vill arbeta med påverkansarbete riktat mot makthavare. Som skribent har Siri bidragit till att sprida psykologisk kunskap till en bredare allmänhet, genom att skriva för Modern Psykologi och genom att vara medförfattare i en bok om att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.”

 

Mira Hourani

MIRA HOURANI läser termin 4 på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Juryns motivering:

”Mira har vuxit upp i ett socialt utsatt område i Malmö, och har studerat vidare till kriminolog och nu till psykolog. Drivet att göra en förändring i människors liv har lett fram till att han är medgrundare till föreningen Akademiker från området, vars syfte är att motivera och inspirera barn och ungdomar i socialt utsatta områden till vidare studier efter gymnasiet. Mira anser det ytterst viktigt att barn och ungdomar som har betydligt sämre förutsättningar än sina jämnåriga i andra områden, ser möjligheter i livet, och att studera vidare utgör en viktig skyddsfaktor när man växer upp i de socialt utsatta områdena. Föreningen går ut i grund- och gymnasieskolor och håller i föredrag, vilket han också gör, utöver att vara ledamot i styrelsen. Mira är en förebild för barnen och ungdomarna. Han arbetar ideellt med föreningens arbete parallellt med sina psykologstudier, och har gjort det under hela studietiden.”

 

Jacqueline Levi

JACQUELINE LEVI läser termin 8 på psykologprogrammet vid Lunds Universitet. Juryns motivering:

”Jacqueline driver ensam ”Psykologipodden” – en podcast om psykologi, psykisk ohälsa och vetenskap. Hennes podcast har under sina tio första avsnitt haft uppåt 150 000 lyssnare. Projektet grundade hon på behovet av psykologisk kunskap och för att kunna bidra till en ökad kunskapsspridning av psykologi, psykopatologi och neuropsykologi. Det saknades en podcast som erbjöd dynamiska och lärorika samtal mellan en psykologstudent som själv befinner sig i ”ung vuxen-åldern” och äldre, mer erfarna akademiker, forskare, kollegor och gränsprofessionella. Ambitionen med Psykologipodden är ett format som blandar intervjuer, samtal och faktapresentation med experter, organisationer och andra framstående personer för att tillgängliggöra psykologisk kunskap, hur och var man kan söka hjälp samt statistik kring hälsa och ohälsa – ett slags ”människokunskapskurs”. Och dessutom att avmystifiera psykologens arbete – en av barriärerna mot att personer söker hjälp. Jacqueline arbetar med allt från produktion och ljudteknik, till intervjuer, kontakt med potentiella gäster och marknadsföring och täcker alla kostnader ur egen ficka.”

I 2017 års jury ingår Anders Wahlberg, ordförande för Psykologförbundet, Linus Olsson Collentine, ordförande för Psykologförbundets studeranderåd, samt Veronika Johansson, Eventansvarig PS17.