2016-11-29

Två blir en

KONGRESS 2016. Kongressen valde ny ledning för Studeranderådet. Nye ordförande Linus Olsson Collentine, Göteborgs universitet, och vice ordförande Sebastian Röhlcke, Umeå universitet, vill få in psykologer i folks medvetande

Linus Olsson Collentine och Sebastian Röhlke.
Foto: Ulrica Zwenger

Kongressen röstade för Studeranderådets förslag att avskaffa delat ordförandeskap. Under två kongressperioder har SR prövat två ordföranden och ingen vice; de senaste nu avgående Siri Mogren och Angelica Hörberg. Men efter en omorganisation införs nu den gamla ordningen.

– Jag är superglad att ha studenternas och nu även kongressens förtroende. Som ordförande i Studeranderådet vill jag arbeta för att öka engagemanget för fackliga frågor och en större anslutningsgrad. Och att få studerande att förstå vad förbundet faktiskt gör, säger nyvalde ordförande i SR Linus Olsson Collentine, som läser termin 7 på psykologprogrammet i Göteborg.

Hur ska det gå till?

– Jag vill arbeta för att psykologer ska finnas i folks medvetande. Att Psykologförbundet ska synas mer, på lärosäten och i medier. Det krävs för att vi ska få fler medlemmar, säger han.

Nyvalde vice ordförande Sebastian Röhlcke, Umeå universitet, är inne på samma linje:

– Jag vill öka förbundets närvaro ute på lärosätena och att vi inom Studeranderådet ska bli bättre på att kommunicera vårt syfte. Då skulle fler engagera sig i fackliga frågor, vilket är mitt huvudsakliga mål den kommande mandatperioden. Jag vill visa att psykologstudenter är en enorm resurs som förbundet måste bli bättre på att involvera och ta hjälp av i sitt arbete för att stärka professionen.

Vad tar du med dig härifrån?

– Att det finns ett så stort engagemang och intresse i Psykologförbundet. Det är upplyftande, säger Linus Olsson Collentine.