2017-01-04

Vanligt med depressioner bland piloter

FORSKNING. Hundratals piloter inom civilflyget går varje dag till jobbet med symtom på depression och i många fall även suicidtankar. Det visar en ny studie publicerad i Environmental Health. Få söker hjälp, dels för att det kan påverka karriären negativt, dels för att långa arbetstider och frånvaron från hemmet försvårar en planerad behandling.

Foto: Colourbox

 

Våren 2015 kraschade ett passagerarplan från det tyska bolaget Germanwings i Alperna. Samtliga ombord omkom och det framkom ganska snart att kraschen troligen var ett så kallat utvidgat självmord utfört av andrepiloten. Sedan dess har kontrollen av den psykiska hälsan hos piloter inom det civila flyget diskuterats mer intensivt.

Nu presenterar forskare vid Harvard School of Public Health den första större studien om piloters psykiska hälsa inom civilflyget med fokus på depressiva symtom och självmordstankar, och som inte har sitt ursprung i en olycksutredning eller piloternas reglerade hälsoundersökningar. I den anonyma webbaserade studien deltog cirka 3 500 piloter, varav 1 800 (drygt 52 procent) fullföljde undersökningen.

För att mäta andelen piloter med depressiva symtom användes Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). 233 (12,6 procent) av de piloter som rapporterade att de arbetat de senaste sju dagarna var enligt PHQ-9 deprimerade. 75 piloter (4,1 procent) rapporterade att de haft självmordstankar någon gång de senaste två veckorna. Det fanns även en tydlig koppling mellan depressiva symtom och användningen av sömnmediciner.

Forskarna bakom studien, som genomfördes mellan april och december 2015, rekommenderar nu organisationer inom civilflyget att öka insatserna för att erbjuda förebyggande hjälp mot psykisk ohälsa bland flygpersonal.

Studien Airplane pilot mental health and suicidal thoughts: a cross-sectional descriptive study via anonymous web-based survey är publicerad den 15 december 2016 i tidskriften Environmental Health