2016-10-17

”Vi måste vässa vårt kritiska tänkande"

AKTUELLT. Psykolog Ulrika Eskner Skoger tillträder i dag tjänsten som ny utbildningsledare för specialistutbildningen på Psykologförbundet.
– Vårt mål är att skapa en specialistutbildning som är så bra att både psykologer och arbetsgivare vill ha den kompetensen, säger hon.

Ulrika Eskner Skoger

Ulrika Eskner Skoger har tidigare forskat och bland annat varit anställd på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i Stockholm, där hon deltagit i utvecklingen av ett metodstöd för kunskapsutveckling och förändringsprocesser i landstinget.

Grattis till det nya jobbet! Vad kommer du närmast ifrån och vilka erfarenheter tar du med dig in i jobbet?

– Jag disputerade på Umeå universitet för ett år sedan med en avhandling om hur samhälleliga och kulturella aspekter kan integreras in i psykologers arbete. Det är viktigt att psykologer går i frontlinjen när det gäller att lyfta fram och diskutera hur samhälleliga aspekter och psykisk hälsa hänger ihop. Där har vi en del utvecklingsarbete att göra, vilket jag gärna bidrar till. En förutsättning är att vi i vår kunskapsutveckling inte bara fördjupar de kunskaper vi har, utan också vässar vårt kritiska tänkande kring vår egen kunskapsproduktion.

– Jag har arbetat inom många olika områden inom psykologi, från neuropsykologi till feministisk psykologi, vilket har gett mig en öppenhet inför att det inte finns ett perspektiv som är mest lämpligt, utan att alla kunskapsinriktningar synliggör vissa aspekter men osynliggör andra. Det är viktigt att vi psykologer reflekterar på ett mer övergripande plan kring de antaganden som vår disciplin vilar på om vi som profession ska hänga med i samtidens och framtidens kunskapskrav.

Vad tror du blir de största utmaningarna med uppdraget?

– En stor och viktig utmaning är naturligtvis att staten tar ansvar för specialistutbildningen. En annan är att vi är en relativt liten arbetsgrupp som arbetar med specialistutbildningen, och en viktig fråga är då hur vi bäst och mest effektivt använder våra resurser.

Varför är det viktigt att fler psykologer väljer att genomgå en specialistutbildning och hur ska man uppnå det?

– Målet är väl främst att skapa en specialistutbildning som är så bra att psykologer och arbetsgivare vill ha den kompetensen. En rolig, kreativ och reflekterande samlingsplats och grogrund för psykologers kompetensutveckling, en plats som bidrar till att vi psykologer inte ängsligt behöver vakta våra egna revir - och låtsas vara perfekta - utan generöst delar med oss av våra misstag och lär av andras perspektiv. Då tror jag vi kan vara ett ännu bättre stöd i samhället!