Debattera mera!

Debattera arbetsvillkor, psykologisk forskning eller annat som berör dig i din yrkesroll som psykolog. I papperstidningen publiceras av utrymmesskäl ett begränsat urval, på webben publiceras både tidningens debatt och enbart webb-publicerad debatt. Välkommen. 

Debatt

Joakim Löf, Ulla Risling och Mats Pihlgren:
"Ny forskning talar för egenterapi"

Med anledning av debatten kring egenterapin i förra numret av Psykologtidningen (7/2015) vill vi...

DEBATTSVAR Lars Lundström:
”Var finns kompletterande studier?”

Debatten om ADHD-medicinering för intagna på fängelser fortsätter med en replik från Lars Lundstr...

Debatt om ADHD:
”Kriminalvårdens insatser är evidensbaserade”

Under denna vecka uppmärksammar Vetandets Värld, SR, i flera program den stigande kurvan för...

Lars Sjödahl:
”Det problematiska sanningsbegreppet”

Visst är det ett gott råd: ”Att vi uttalar oss om det vi kan och att vi vågar göra bedömningar...

Psykolog Lars Lundström:
”Otillräckligt beslutsunderlag för fängelsemedicinering”

Det är angeläget att brottsdömda ges effektivt rehabiliteringsstöd, men är det motiverat att i al...

Svar till Ulf Hjelm och Eva Hedenstedt:
Vi arbetar aktivt utifrån kongressens uppdrag

Arbetet med utveckling av specialistutbildningens utformning och innehåll är i full gång. Det...

Eva Hedenstedt:
“Handledning är grundbulten i klinisk specialisering”

I senaste numret av PT (3/2015) debatteras specialistutbildningen. Jag tar tillfället i akt att...

Replik av Ulf Hjelm:
”En specialistförordning för psykologer!”

Förbundsstyrelsens svar öppnar för fortsatta förändringar av specialistordning, vilket är positiv...

Magnus Ivarsson, Maria Fritzell och Jonna Sandin:
"Ska Psykologförbundet uttala sig i skattefrågor?"

Läs debatten samt Psykologförbundets svar (av Anders Wahlberg, ordförande) som Pdf.

Psykolog Ulf Hjelm:
"Inte förbundets uppgift att driva specialistutbildning"

Läs debatten och Psykologförbundets svar som Pdf.

Etikrådet svarar:
"Vi tar självklart avstånd"

Etikrådet tar självklart bestämt avstånd från alla former av handlingar som innebär att psykologe...

Anders Fagerlund:
"Jag vill att förbundet tar avstånd från verksamheter som kränker mänskliga rättigheter"

Nyligen offentliggjordes Committee Study of the Central Intelligence Agency´s Detention and...

Psykoterapeututbildningarna är nödvändiga och står som garanti för kontinuerlig psykoterapeutisk kunskapsutveckling

Vid ett nationellt möte enades representanter för psykoterapeututbildningarna i Sverige om följan...

Alf Nilsson:
"Psykologin fortfarande kvar i eran av kognitiv imperialism"

Det var 1990-tal och jag var fullt yrkesverksam. Ett antal hjärnforskare hade börjat ringa in de...

Anvisningar

Debattinlägg får vara max 3 500 tecken (utan blanksteg).
Skicka inläggen till:
redaktionen
@psykologtidningen.se