"Naturligt att ibland skilja på utredande och behandlande psykolog"

2013-09-11

Fråga: Att arbeta som psykolog inom psykiatrin innebär att förhålla sig till nya och allt mer...

"Patienten måste sättas i främsta rummet"

2013-08-15

Fråga: Jag arbetar som psykolog i primärvårdsverksamhet för ungdomar. Vi ska ha begränsade...

Att tänka på när du rekommenderar en kollega till handledaruppdrag

2013-06-05

Det händer att jag får frågor om mitt yrke och om professionensom sådan. Ibland mynnar samtalet u...

Hur bemöter jag klientens krav
på ett könsneutralt möte?

2013-05-06

I mitt arbete som psykolog inom psykiatrin har jag i mötet med enskilda patienter ställts inför e...

"Kan vi beordras att behandla
en arbetskamrats anhörig?"

2013-05-06

Undertecknad arbetar i ett litet team som är underordnat Psykiatriverksamheten. Vårt team är på v...

Kan psykologstuderande ge stödsamtal till personal på praktikplatsen?

2013-05-03

Jag är en psykologstudent som gör praktik. En ur personalen (från ett angränsande arbetsområde) h...