Insänt

”Det handlar om mer än frihet från symtom”

Privatpraktikerna, PPP, höll i april sin årliga fortbildning i Provence med Dan Stiwne, docent,...

ISPS:s höstmöte
"Att förstå Psykos och Schizofreni”

Den 23 oktober höll svenska ISPS sitt höstmöte i Stockholm, då boken Att förstå Psykos och...

Minnesord: Knut Larsson

Professor Knut Larsson har avlidit vid en ålder av 93 år. Han disputerade vid Göteborgs Universit...

En weekend i Finland på Nordic Psychology Students Conference

Under en helg samlades ett femtiotal psykolog- och psykologistudenter från Sverige, Norge, Danmar...

Stort engagemang vid panelforum under PS15

Psykologförbundet höll ett forum under PS15 där studenter fick ställa frågor om psykologassistent...

PPP på lyckad kurs i Vence

Föreningen för Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet (PPP) arrangerade ännu en...

Ukrainsk psykolog vänder sig till regeringen i legitimationsärende

Oksana Winbladh från Ukraina är en av dem som drabbats av Socialstyrelsens långa handläggningstid...

Nationell BOF-konferens i Göteborg

Ett hundratal deltagare fanns på plats i Göteborg den 6 oktober 2014 då BOF-nätverket...

KONFERENSRAPPORT
AEDP – en läkningsorienterad anknytnings- och känslofokuserad psykodynamisk terapimodell

”Alla som håller på med psykoterapi arbetar utifrån teorier om förändring. Det som tydligast...

Beteendeterapins historia i fokus i Lund

Beteendeterapi är en psykologisk behandlingsform som har visat sig ha goda effekter för olika typ...

Under Insänt publiceras unikt material som inte återfinns i pappersutgåvan av Psykologtidningen eller under någon av de övriga vinjetterna på Psykologtidningen.se

Insänt är medlemmarnas sida. Skicka ditt bidrag till redaktionen@
psykologtidningen.se