Psykologisk forskning är ett av Psykologtidningens prioriterade områden. I papperstidningen läser du den senast publicerade forskningsartikeln, följer forskningsserier, intervjuer med forskare samt nyhetsnotiser om forskning. På Psykologtidningen.se finns tidigare publicerade forskningsartiklar och serier, konferensrapporter, forskningsnyheter samt fullständiga referenslistor.

Till vänster kan du gå direkt till forskningsserier, forskningsartiklar, konferensrapporter och referenslistor.
Till höger ser du äldre forskningsserier och forskningsartiklar från tidigare år, samt länkar till vetenskapliga tidskrifter.