2015-08-27

Allt starkare forskningsstöd för Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, ISTDP, har god effekt för en bred patientgrupp. Men det finns behov av fler RCT-studier av hög kvalitet och vid fler diagnoser. Här ger psykologerna och forskarna Robert Johansson och Peter Lilliengren en beskrivning av ISTDP och redovisar det nuvarande forskningsläget på området.