Psykologtidningen nr 3 2017-05-02

Psykologin i framkant för öppen vetenskap

Uppmärksamheten kring tvivelaktig forskning har lett till ökade krav på transparens genom hela forskningsprocessen. Psykologin har tagit ledningen för att genomdriva förändringar, skriver forskarna Rebecca Willén och Gustav Nilsonne, som ger en introduktion till öppen vetenskap (open science) och sammanfattar de främsta kraven som nu börjat ställas på vetenskaplig kvalitet.