Effektiv gruppbehandling lär barn med autism att umgås

2016-12-07

Social färdighetsträning i grupp med metoden Kontakt för barn och ungdomar med autismspektrumtill...

Emotional Detectives
– Känslofokuserad KBTbehandling

2016-08-23

Emotional Detectives (ED) är en behandling för barn mellan 7 och12 år som bygger på den...

Lovande resultat med intensiv DBT i öppenvård för borderlinepatienter

2016-05-24

DBT i förstärkt öppenvård för patienter med borderline personlighetsstörning visar lovande result...

Barnets kön påverkar bedömningar trots ideal om könsneutralt bemötande

2016-04-19

Det finns en strävan bland barnpsykologer att alla barn ska behandlas lika oavsett kön. Men i...

Intellektuell förmåga viktig för prognosen vid autism

2016-03-03

Barnets intellektuella funktion vid behandlingsstart var i en studie den viktigaste faktorn för...