2013-10-02

Nätmobbning vanligast bland tjejer

Tjejer är mer involverade i nätmobbning än killar, och mobbare mår ofta lika psykiskt dåligt som de mobbade. Det visar en ny doktorsavhandling vid Karlstads universitet av Linda Beckman, fil. Dr vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Hennes resultat visar också att de psykiska besvären inte skiljer sig åt mellan mobbare/mobbade vid traditionell mobbning på skolan och nätmobbning.

Dessutom finns det en större risk att gruppen mobbade som också mobbar har någon typ av funktionshinder som gör det svårt för eleven i skolan. Det gäller särskilt för dem som är involverade i såväl nätmobbning som traditionell mobbning.

I en delstudie har Linda Beckman tittat på hur elevhälsan arbetar med att förebygga mobbning. Hennes slutsatser är bland annat att man bör titta på helheten i skolan, och inte nödvändigtvis fokusera på mobbning utan i stället prata med eleverna om ren artighet, hövlighet och hur man allmänt beter sig på skolgården, fritiden och nätet.

Avhandlingens titel är Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar. Könsskillnader och samband med psykisk hälsa.