Rapport från Internationella Hypnosföreningens världskongress 2015

2016-05-26

Psykologförbundets Etikråd:
"Påtvingad handledning vid överträdelse av yrkesetiska principer"

2015-09-29

Rapport från IARPPs tolfte internationella konferens

2015-08-12

Intresset för Organizational Behavior Management ökar

2015-03-17

Internationell konferens i organisationspsykologi

2014-10-20