Psykologi & Skola del 3
I skolan behövs flera perspektiv på barnet

2014-08-13

Relationen mellan hur skolbarn fungerar och den psykiska hälsan är komplex och det finns alltid m...

Psykologi & Skola del 2
Både individuella och sociala faktorer bakom mobbning

2014-06-03

Vid mobbning i skolmiljö finns det, förutom de som initierar mobbning och de mobbade, även andra...

Psykologi och skola
Skolpsykologi på vetenskaplig grund

2014-05-06

För att förändra skolans elev- och skolhälsovård från ett "vård-" till ett "elevhälsoperspektiv" ...

Psykologi och ekonomi:
Experter lyckas ofta sämre

2013-05-03

FORSKNINGSSERIE. Forskning visar att experter har en övertro på sin skicklighet när det gäller at...