Psykologtidningen nr 7 2013-10-10

ESSENCE-team:
Så har vi psykologer alltid tänkt!

När man förr skulle framkalla fotoplåtar fick de läggas i olika framkallningsvätskor. I det första badet skymtades skuggorna, i nästa antyddes färgerna och i det sista framträdde hela bilden; gradvis klarnade motiven, konturerna blev tydligare, dragen skärptes. Precis så är det med barns ålder och utveckling.

I de tidiga åren anar vi konturerna av vad som komma skall men det är först i tidiga vuxenlivet som hela bilden blir tydlig. Livet kan bara förstår bakåt men måste levas framåt, som Kierkegaard har uttryckt det.
Läs hela krönikan som Pdf.