Psykologtidningen nr 7 2014-09-09

Varför väljer psykologer bort politiken.

I min ungdom brukade jag kalla mig "individuell kommunist". Kanske är det just för att mitt eget individuella självförverkligande gått över styr som det är dags att vara självkritisk.

 Jonas Mosskin

Vi psykologer är från första dagen på utbildningarna socialiserade att tänka individcentrerat såväl om oss själva som om våra klienter. Vi förstår oss sällan på samhälleliga förklaringsmodeller om människan. Därför förstår vi inte heller hur politik fungerar.
Läs hela krönikan som Pdf