2014-02-26

Utvecklingspsykologin som integrativ plattform

Under de senaste decennierna har utvecklingspsykologin förändrats radikalt. Kunskapen om hur barnet i anknytningsprocessen tillägnar sig ett reflekterande själv har blivit allt mer detaljerad. Vad betyder det för den behandlande psykologen, frågar Jan-Olov Karlsson, i en essä som tar avstamp i aktuell litteratur.