Psykologtidningen nr 1 2015 2015-01-27

Boktips:
"En ovanlig bok om att välja sin egen väg"

EN PSYKOANALYTIKERS VÄG/LE CHEMINEMENT D´UN PSYCHANALYSTE
Ett möte med Per Magnus Johansson/Un entretien avec Per Magnus Johansson
Av (red): Emil Asbjörnsen, Tormod Otter Johansen och Rebecca Vinberg, med förord av Elisabeth Roudinesco
Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, 2014