Om Psykologtidningen

Psykologernas fackliga och professionella tidskrift

Psykologtidningen ges ut av Sveriges Psykologförbund och ingår i medlemsskapet. De viktigaste målen för Psykologtidningen är att spegla och bidra till psykologernas yrkesutveckling och att stötta det fackliga arbetet för bättre villkor och löner.
Psykologtidningens målsättning är att visa att det är psykologerna som driver psykologin framåt - på vetenskapliga grunder.

Redaktionen:


Lennart Kriisa
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Tel: 0709 67 64 53 
lennart.kriisa@psykologtidningen.seKajsa Heinemann

Reporter, redaktör och stf ansvarig utgivare
Tel: 0709 67 64 78
kajsa.heinemann@psykologtidningen.sePeter Örn

Reporter och redaktör
Tel: 0703 09 10 42
peter.orn@psykologtidningen.se


Psykologtidningen

Box 32 87
103 65 Stockholm
Tel växeln: 08 567 06 490
E-post: redaktionen@psykologtidningen.se