Certifiering

STP har sedan 2001 certifierat testanvändare i Sverige för ”Certifikat för användning av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet" (STP- certifikat.)

Sedan starten har STP följt de riktlinjer som European Federation of Psychologists’Association (EFPA) beslutat skall gälla för de kunskaper, kompetenser och färdigheter som skall uppvisas för att erhålla certifikatet.

STP har blivit ackrediterade av EFPA att utfärda

”Europeiskt Certifikat för arbetspsykologisk testning"

På senare år har nya svenska riktlinjer utarbetats för hur denna certifiering skall gå till. Nu har EFPA granskat den” svenska modellen” för certifiering och godkänt att denna certifiering skall gälla i hela Europa.
STP har således blivit ackrediterade av EFPA att utföra dessa ”Europeiskt Certifikat för arbetspsykologisk testning”. Sverige är andra landet i Europa som får denna ackreditering (Storbritannien var först).

Examinationen för European Test User Certificate

(Här finns EFPAs Dokument
"The Swedish Process for the European Test User Certificate in Work and Organizational Assessment"

Grundkrav för att få certifikat är minst 3 års akademisk utbildning.
Ett skriftligt prov kompletteras av eget redovisat arbete, samt genom deltagande i en sammanhållen dag med examinationsuppgifter. Examinationsdagen ska ge möjlighet för examinatorerna att bedöma integration av kunskaper och färdigheter samt etik och kompetens i personbedömning.

1. Skriftligt kunskapsprov och Personbedömningsfall

Skickas till dem som anmält sig för examination och består av 10 frågor.  Svar  samt en redovisning av ett eget personbedömningsfall ska skickas in till examinator före examinationsdagen.

2. Examinationsdagen

Samlad examination under en dag med max 8 deltagare och 2 examinatorer.
•    Kontrollskrivning med likartade skrivningsfrågor som i kunskapsprovet.
•    Kvalitetsvärdering av test med hjälp av EFPA testgranskningsstandard
•    Redovisning av eget personbedömningsfall.
•    Frågor och diskussion kring komplexa frågeställningar inom personbedömning.

3. Återkoppling av resultat i examinationen görs genom mail eller telefonsamtal från examinator dagarna efter examinationen.

Avgift för Examination, certifikat och registrering som testanvändare är 9 000:- . Denna skall vara avlagd innan Certifikat utfärdas.
Skrivningsfrågor finns tillgängliga så att intresserade kan bedöma om de har nödvändig kompetens

Förslag på litteratur att läsa inför certifiering

Birgitta Rudberg: Statistik. Att beskriva och analysera statistiska data. Studentlitteratur, 1997.
Kommentar: Grundläggande statistik.
Körner och Wahlgren: Statistiska metoder. Studentlitteratur.
Kommentar: Lite mer avancerad statistik.
Hunter Mabon: Arbetspsykologisk testning. Psykologiförlaget2014
Anastasi, A och Urbina, S: Psychological Testing. Prentice Hall, 1997.
Kline, Paul: Handbook of Psychological Testing. Routledge, 1999. Paperback

Det Norske Veritas - DNV-GL

- Sertifisering av arbeidspsykologiske tester,
- HR-kompetanse og vurderingsprosesser.
- Oversikt over godkjente kursleverandører og leverandører av sertifiserte tester

Läs mer på
Det Norske Veritas - DNV-GL