Anmälan till certifiering

Uppgifterna i nedanstående formulär registreras i en databas, vars syfte är att vara ett register på dem som certifierats av STP. Uppgifterna i databasen kommer endast att användas till att besvara enstaka förfrågningar om någon är certifierad, samt ligga till grund för publicering på STPs webbplats av dem som valt det. Genom att du fyller i formuläret så godkänner du registreringen enligt ovanstående.

 

Anmälan till certifiering - STP

Företag - kontaktuppgifter

Lista med kryssrutor eller alternativknappar

Inläggning av uppgifter på STPs webbplats*