EFPA certifierade – SacoTemplates

EFPA certifierade

STP:s testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning har godkänts för den europeiska marknaden. STP har blivit ackrediterade av EFPA att utföra dessa certifieringar och utfärdar
”Europeiskt Certifikat för arbetspsykologisk testning”.

Nedan finns listor på dem som erhållit detta certifikat.

Certifierade sorterade utifrån efternamn

efpa

 

A - F 

G - J

 K - N

O - S

T - Ö

 

Tidigare STP-certifikat

OBS att en katalog över dem som tidigare har erhållit  STPs certifikat:
"för dokumenterade kunskaper och kompetens motsvarande STP:s krav för användning av psykologiska test vid personbedömning i arbetslivet" under en övergångsperiod finns här