EFPA certifierade

STP:s testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning har godkänts för den europeiska marknaden. STP har blivit ackrediterade av EFPA att utföra dessa certifieringar och utfärdar
”Europeiskt Certifikat för arbetspsykologisk testning”.

Nedan finns listor på dem som erhållit detta certifikat.

Certifierade sorterade utifrån efternamn

efpa