Krav och riktlinjer för specialistkurser

Om du har eller planerar att arrangera en kurs som du tror kan passa in i specialistutbildningen för psykologer är du mer än välkommen att söka om att få kursen ackrediterad/godkänd som specialistkurs.

Specialistkansliets granskning och bedömning

Specialistkansliet gör en granskning av kvalitén på kursen och ser om dess syfte och innehåll kan passa in i specialistutbildningen. Vi gör en bedömning om kursens innehåll är ger relevant kunskapsfördjupning inom en eller flera specialistinriktningar. Vi granskar upplägget på kursen och bedömer om den uppfyller de formella kriterierna för en specialistkurs. Observera att du behöver ansöka om ackreditering för din kurs 6 månader innan kursstart.

Processen att få en kurs ackrediterad/godkänd som en specialistkurs går till så här:

 1. Läs Krav och riktlinjer för godkänd specialistkurs 
 2. Skriv en kursplan som uppfyller kriterierna
 3. Fyll i avsedd blankett för ackrediteringsansökan
 4. Maila kursplan och ansökningsblankett till ackreditering@psykologforbundet.se
 5. Skriv i mailets ämnesrad: Ansökan om ackreditering av kurs: "Titel..."
 6. Beroende på inflöde kan det ta upp till sex månader innan du får du återkoppling via mail på din ansökan (Återkopplingen kan vara avslag, komplettering eller godkännande)
 7. Vid komplettering beskrivs vad du behöver komplettera i ditt kursupplägg och kursbeskrivning
 8. Sänd in en förnyad kursbeskrivning där hänsyn till återkoppling vidtagits – vänligen skriv
  i ämnesraden: komplettering + titel + kursnummer.
 9. När din kurs blivit godkänd fyller du i den information som ska publiceras i kurskatalogen i formuläret längst ner på den här sidan
 10. Därefter publiceras kursen i kurskatalogen på specialistutbildningens hemsida.

Kontakt vid frågor

Specialistkansliet
Tel: 08 567 06 400
E-post:
ackreditering
@psykologforbundet.se

Information till kurskatalog