Krav och riktlinjer för specialistkurser

Om du har eller planerar att arrangera en kurs som du tror kan passa in i specialistutbildningen för psykologer är du mer än välkommen att söka om att få kursen ackrediterad/godkänd som specialistkurs.

Information med anledning av Coronaviruset covid-19

På grund av Coronavirusets spridning i Sverige förstår vi att det ställer till problem för dig som är kursanordnare för att ge en specialistkurs i egen regi. Du beslutar själv om du vill ställa in och senarelägga din kurs, eller genomföra en kurs på distans. Om undervisningen ska ske på distans ansvarar du även för att ta fram tekniska hjälpmedel. Det är dock av största vikt att kvalitén och uppfyllandet av läromålen inte påverkas negativt. Sveriges Psykologförbund har beslutat att ställa in vårens kurser som hålls genom IHPU och planerar för att genomföra dem tidigast efter sommaren, under förutsättning att spridningen har minskat och direktiven från myndigheter har ändrats. 

 

Specialistkansliets granskning och bedömning

Specialistkansliet gör en granskning av kvalitén på kursen och ser om dess syfte och innehåll kan passa in i specialistutbildningen. Vi gör en bedömning om kursens innehåll är ger relevant kunskapsfördjupning inom en eller flera specialistinriktningar. Vi granskar upplägget på kursen och bedömer om den uppfyller de formella kriterierna för en specialistkurs. Observera att du behöver ansöka om ackreditering för din kurs 6 månader innan kursstart.

Processen att få en kurs ackrediterad/godkänd som en specialistkurs går till så här:

 1. Läs Krav och riktlinjer för godkänd specialistkurs 
 2. Skriv en kursplan som uppfyller kriterierna
 3. Fyll i avsedd blankett för ackrediteringsansökan
 4. Maila kursplan och ansökningsblankett till ackreditering@psykologforbundet.se
 5. Skriv i mailets ämnesrad: Ansökan om ackreditering av kurs: "Titel..."
 6. Inom ca tre månader får du återkoppling via mail på din ansökan (Återkopplingen kan vara avslag, komplettering eller godkännande)
 7. Vid komplettering beskrivs vad du behöver komplettera i ditt kursupplägg och kursbeskrivning
 8. Sänd in en förnyad kursbeskrivning där hänsyn till återkoppling vidtagits – vänligen skriv
  i ämnesraden: komplettering + titel + kursnummer.
 9. När din kurs blivit godkänd fyller du i den information som ska publiceras i kurskatalogen i formuläret längst ner på den här sidan
 10. Därefter publiceras kursen i kurskatalogen på specialistutbildningens hemsida.

Kontakt vid frågor

Specialistkansliet
Tel: 08 567 06 400
E-post:
ackreditering
@psykologforbundet.se

Information till kurskatalog