Examinationsintyg

När du som kursanordnare till en ackrediterad specialistkurs ska utforma ett examinationsintyg för kursen är det viktigt att rätt information finns med på intyget. Detta dels för att underlätta hanteringen av inskickade meriter till Specialistkansliet samt för att tydliggöra kursens ackrediteringsstatus för kursdeltagare.

Följande information ska finnas med på examinationsintyget för en ackrediterad specialistkurs:

  • Kursens namn
  • Kursanordnare
  • AKO/RA-nummer för kurstillfället
  • Datum för kursstart
  • Ort och datum för examination
  • Kursdeltagarens namn och personnummer
  • Examinatorns signatur, namnförtydligande och titel
  • Kursansvarig/kursanordnare signatur, namnförtydligande och titel

Det går även bra att använda sig av Specialistutbildningens egen mall för examinationsintyg.
I mallen byts de fetmarkerade textfälten ut mot kursens/kursdeltagarens specifika information enligt anvisningarna i punktlistan ovan. OBS att Intyget måste signeras av både examinator och kursanordnare/kursansvarig för att vara giltigt.

Klicka på länken nedan för att komma till Specialistutbildningens intygsmall