Kursutvärdering

Ett krav för att ett reackrediteringsbeslut ska vara giltigt vid kurstillfället är att en kursutvärdering från det senast ackrediterade och genomförda kurstillfället har inkommit till specialistkansliet.

Frågorna i utvärderingsmallen är obligatoriska att ha med i kursutvärderingen. Kursarrangören kan själv välja om mer kursspecifika frågor ska läggas till, och hur dessa i så fall ska se ut.