Så skapade jag en ny specialistkurs

Psykolog Eva Larsson tog saken i egna händer för att få till stånd en ny specialistkurs. Här berättar hon hur hon gick tillväga.

Som vi vet är efterfrågan på specialistkurser mycket större än utbudet. Frågan har den senaste tiden kommit upp i psykologgruppen på Facebook.

Jag studerar sedan december 2008 på specialistutbildningen klinisk psykologi, neuropsykologi. Så här gjorde jag:
I arbetet med patienter med autismspektrumtillstånd har jag ett behov av att tillägna mig fördjupad kunskap om behandling.

Fick kännedom om psykolog Valerie Gaus i samband med att jag läste hennes böcker Cognitive-behavioral Therapy for Adult Asperger syndrome (Gaus, 2007) och Living Well on the Spectrum (Gaus, 2011).

BÖCKERNA fördjupade ytterligare mitt intresse och hösten 2011 mejlade jag till doktor Gaus och beskrevmitt intresse för att engagera henne som föreläsare i en kurs för specialiststuderande psykologer. Hon svarade med stor entusiasm och kommer att medverka som föreläsare på kursen ”Individualiserad Autismrelaterad Terapi (IAT) – Web-baserad specialistkurs för psykologer hösten 2012”.

UTÖVER kontakterna med doktor Gaus engagerade jag en examinator, Sylvia Mellfeldt Milchert, specialist i neuropsykologi och handikappsykologi (www. milchert.se), samt ansökte till Specialistrådet om att få kursen ackrediterad som specialistkurs. Parallellt undersökte jag marknaden efter lämplig kursplattform, vilken blir Moodle www.moodle.org

Det som är viktigt att tänka på är att vara ute i god tid för vissa beslutsdatum.

(Artikel publicerad ursprungligen  i Psykologtidningen  5/2012)

Ansökningshandlingar samt kraven på en specialistkurs

Alla handlingar ska skickas till:

Psykologförbundet
att. Utbildningsavdelningen
Box 3287
103 65 Stockholm

Tel 08-567 06 400
E-post: specialist
@psykologforbundet.se