Universitet och högskolor

Höstterminen 2015 startar Stockholms Universitet en specialistanpassad psykoterapeututbildning som är både legitimations- och specialistgrundande enligt Psykologförbundets specialistordning.

Här finns ett underlag för beslutet att ackreditera den specialistanpassade psykoterapeututbildningen vid Stockhols universitet.