Ansök till Specialistutbildningen

För att vara behörig att ansöka till specialistutbildningen krävs att du är legitimerad psykolog och arbetar verksamt inom den specialitet du ansöker till.

 

När du ansöker till Specialistutbildningen fyller du i den digitala ansökningsblanketten i formuläret på denna sida -  där du anger specialitet, kontakt- och faktureringsuppgifter. 

Tjänstgöringsintyg

I ansökan ska ett aktuellt tjänstgöringsintyg bifogas - använd avsedd mall. I intyget definierar du tillsammans med din arbetsgivare hur ditt arbete ser ut. Egenföretagare behöver styrka arbetsinnehåll med intyg från uppdragsgivare eller annan relevant part, bokföringsredovisning eller motsvarande underlag.

Kopia på Psykologlegitimation

(om du inte är medlem i Psykologförbundet)
En vidimerad kopia på din psykologlegitimation (utfärdad av Socialstyrelsen), ska bifogas i ansökan.

När din ansökan är handlagd får du en antagningsbekräftelse på den mailadress du angett i ansökan.

Därefter kommer en faktura på granskningsavgiften till den fakturaadress du angivit i ansökningsblanketten.

Ansökan till specialistutbildningen

Är du medlem i förbundet?*
Specialitet*

Fakturaadress ENDAST för dig som arbetar inom stat, region eller kommun

Fakturaadress för övriga

Jag har läst och tagit del av information om hantering av de personuppgifter som lämnas i ansökan till Specialistutbildningen

På grund av GDPR, allmänna dataskyddsförordningen, har utbildningsavdelningen begränsad möjlighet att lagra information om dina meriter. De uppgifter som lagras efter genomförd utbildning är namn, personnummer, specialistinriktning samt datum för behörighet. Observera därför att du själv ansvarar för att lagra kursdiplom och övriga intyg som berör din specialistutbildning.