Ansök till Specialistutbildningen

För att vara behörig att ansöka till specialistutbildningen krävs att du är legitimerad psykolog och arbetar verksamt inom den specialitet du ansöker till

 

När du ansöker till Specialistutbildningen fyller du i den digitala ansökningsblanketten där du anger specialitet, kontakt- och faktureringsuppgifter. 

Tjänstgöringsintyg

I ansökan ska ett aktuellt tjänstgöringsintyg bifogas - använd avsedd mall. I intyget definierar du tillsammans med din arbetsgivare hur ditt arbete ser ut. Egenföretagare behöver styrka arbetsinnehåll med intyg från uppdragsgivare eller annan relevant part, bokföringsredovisning eller motsvarande underlag.

Kopia på Psykologlegitimation

(om du inte är medlem i Psykologförbundet)
En vidimerad kopia på din psykologlegitimation (utfärdad av Socialstyrelsen), ska bifogas i ansökan.

När din ansökan är handlagd får du en antagningsbekräftelse på den mailadress du angett i ansökan.

Därefter kommer en faktura på granskningsavgiften till den fakturaadress du angivit i ansökningsblanketten.

Ansökan till specialistutbildningen

Är du medlem i förbundet?*
Specialitet*

Fakturaadress ENDAST för dig som arbetar inom stat, region eller kommun

Fakturaadress för övriga

Jag har läst och tagit del av information om hantering av de personuppgifter som lämnas i ansökan till Specialistutbildningen

Ansök med blankett

Ladda ner dessa blanketter och skicka de antingen i ett mail till specialist@psykologforbundet.se eller ett brev till Sveriges Psykologförbund, Specialistutbildningen, Box 3287, 103 65 Stockholm.