Nya introduktionskursen

Introduktionskursen är ett obligatoriskt moment i specialistutbildningen och sedan 2020 har den fått ett uppdaterat innehåll och en ny form. Den hålls digitalt för att vara tillgänglig för alla.

Kursen syftar till att synliggöra det ansvar och de möjligheter som specialistpositionen innebär och bygger på det professionsgemensamma för samtliga specialitet. Professionsteori, etik och juridik är viktiga delar som finns med sedan tidigare och kursen har vidare uppdaterats med fördjupning och lärande i tre nya moment:

  • Jämlikt bemötande. All vård och behandling ska utgå från principen om alla människors lika värde. Vi har alla fördomar och blinda fläckar. Hur kan vi förstå och hantera detta i syfte att skapa ett jämlikt bemötande?
  • Evidensbaserad psykologisk praktik. En dag om praktisk förståelse för evidensbegreppet och hur kan vi skapa lokal evidens i våra verksamheter.
  • Ledarskap i vid bemärkelse. Vad är ledarskap och vad är följarskap och hur kan specialistpsykologen bidra till verksamhetsförändring?

Nya introduktionskursen får genomgående höga poäng på utvärderingar. De blivande specialisterna uppfattar kursen som krävande och givande.

Några citat från utvärderingar:

"Jag är mycket nöjd med att ha gått kursen, och är glad för de "glasögon" den gett mig. Den har ökat min förståelse för mitt uppdrag och profession, och gett mig tips på verktyg att använda för att utvecklas i min roll såväl som tips på hur vi kan tänka kring organisationsutveckling på arbetsplatsen"

"Genomtänkt upplägg, väl synlig röd tråd."

"Otroligt bra och engagerade föreläsare genom hela kursen!"