Krav och riktlinjer för specialistkurser

En specialistkurs definieras av den avancerade nivån som utgår från psykologutbildningen som grundkompetens.

Kraven på en specialistkurs rör: nivå, specificitet, omfång, kursbeskrivning, examination och utvärdering. Kurser kan vara av två slag; inriktningsspecifika fördjupningskurser och breddkurser som tillför relevant, men inte inriktningsspecifik, kunskap.

De sex obligatoriska specialistkurserna kan vara av två slag:

Fördjupningskurser förmedlar innehåll som utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. Fördjupningskurser är inriktningsspecifika. Undantaget är specialiteter som överlappar varandra, då en kurs kan utgöra fördjupning för mer än en inriktning.

En breddkurs har relevans för en eller flera specialiteter, men utgör inte som breddkurs del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. En kurs kan både förmedla inriktningsspecifik kunskap och vara fördjupningskurs för en inriktning och samtidigt utgöra breddkurs för en eller flera andra specialiteter.

Grundprincipen för kurserna är att fyra av de sex obligatoriska specialistkurserna ska vara fördjupningskurser medan två kurser kan, men inte måste, vara breddkurser. Du kan alltså gå sex fördjupningskurser men max två breddkurser. De kurser som är godkända som specialistkurser är godkända som fördjupningskurser inom vissa specialiteter. Information om vilka specialiteter en kurs är godkänd inom kan du få av kursanordnaren

Registrera genomförd specialistkurs
För att registrera genomförd specialistkurs fyller du i formuläret nedan och bifogar vidimerad kopia av examinationsintyget.

På grund av GDPR, allmänna dataskyddsförordningen, har utbildningsavdelningen begränsad möjlighet att lagra information om dina meriter. De uppgifter som lagras efter genomförd utbildning är namn, personnummer, specialistinriktning samt datum för behörighet. Observera därför att du själv ansvarar för att lagra kursdiplom och övriga intyg som berör din specialistutbildning.

Skicka in examinationsintyg till Specialistutbildningen

Kommande specialistkurser
dec
06

06 december

ADOS-2 Specialistkursackrediterad, 6-8 dec 2023, 16 feb, 12 april, 24 maj 2024

STOCKHOLM (digital kurs). Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)

Tillgodoräkning av meriter

Om du har genomgått en icke ackrediterad kurs som du vill tillgodoräkna till din specialistutbildning skickar du in en ekvivaleringsansökan för den genomgångna kursen.

Utbildningsavdelningen gör sedan en bedömning av huruvida kursen uppfyller kriterierna för en specialistkurs samt om den är relevant för den specialistinriktning du valt. För att genomföra granskningen behöver vi en utförlig kursbeskrivning där kursinnehåll, lärandemål och examinationens upplägg framgår. För att underlätta för dig och säkerställa om alla kriterier uppfylls har vi skapat en ekvivaleringsmall du kan använda som underlag.