Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Specialistkurser

En specialistkurs definieras av den avancerade nivån som utgår från psykologutbildningen som grundkompetens.

De sex obligatoriska specialistkurserna kan vara av två slag:

Fördjupningskurser förmedlar innehåll som utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. Fördjupningskurser är inriktningsspecifika men kan utgöra fördjupning för mer än en specialitet. 

En breddkurs utgör inte del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet men kan ändå vara relevant för breddning av en specialists kunskapsområde. Alla ackrediterade kurser kan tas som breddkurs inom samtliga specialiteter, det är den studerande i samråd med arbetsgivare som avgör vad som är relevant för dennes specialisering och för verksamheten. 

Grundprincipen för kurserna är att fyra av de sex obligatoriska specialistkurserna ska vara fördjupningskurser medan två kurser kan, men inte måste, vara breddkurser. Du kan alltså gå sex fördjupningskurser men max två breddkurser. Information om vilka specialiteter en kurs är godkänd som fördjupningskurs inom hittas i kurskatalogen där du också kan söka på kurser inom respektive specialitet. 

Vid specialisering inom klinisk vuxenpsykologi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi krävs att minst två av de sex specialistkurserna tas inom utredning/diagnostik och bedömning. Godkända kurser hittas i kurskatalogen. 

 

Registrera genomförd specialistkurs

För att registrera genomförd specialistkurs fyller du i formuläret nedan och bifogar vidimerad kopia av examinationsintyget. 

På grund av GDPR, allmänna dataskyddsförordningen, har utbildningsavdelningen begränsad möjlighet att lagra information om dina meriter. De uppgifter som lagras efter genomförd utbildning är namn, personnummer, specialistinriktning samt datum för behörighet. Observera därför att du själv ansvarar för att lagra kursdiplom och övriga intyg som berör din specialistutbildning. 

Ekvivalering av kurs 

För specialiteterna hälsopsykologi, funktionshindrens psykologi, forensisk psykologi samt missbruk- och beroendepsykologi ges dock möjlighet till ekvivaleringutbudet av ackrediterade kurser är begränsat inom specialiteterna. 

Studerande som antagits till specialistutbildningen före den 15 april 2024 kan fortsatt ansöka om ekvivalering oavsett specialistinriktning fram till den 15 april 2025. 

En ekvivaleringsansökan skickas in för den genomgångna kursen. Utbildningsavdelningen gör sedan en bedömning av huruvida kursen uppfyller kriterierna för en specialistkurs samt om den är relevant för aktuell specialistinriktning. Du hittar den under fliken Blanketter.

Skicka in examinationsintyg till Specialistutbildningen

Kommande specialistkurser
maj
23

23 maj

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY (RO-DBT)

Stockholm och Digitalt Kursanordnare : WISEMIND
aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND