Krav och riktlinjer för specialistkurser

En specialistkurs definieras av den avancerade nivån som utgår från psykologutbildningen som grundkompetens.

Kraven på en specialistkurs rör: nivå, specificitet, omfång, kursbeskrivning, examination och utvärdering. Kurser kan vara av två slag; inriktningsspecifika fördjupningskurser och breddkurser som tillför relevant, men inte inriktningsspecifik, kunskap.

De sex obligatoriska specialistkurserna kan vara av två slag:

Fördjupningskurser förmedlar innehåll som utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. Fördjupningskurser är inriktningsspecifika. Undantaget är specialiteter som överlappar varandra, då en kurs kan utgöra fördjupning för mer än en inriktning.

En breddkurs har relevans för en eller flera specialiteter, men utgör inte som breddkurs del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. En kurs kan både förmedla inriktningsspecifik kunskap och vara fördjupningskurs för en inriktning och samtidigt utgöra breddkurs för en eller flera andra specialiteter.

Grundprincipen för kurserna är att fyra av de sex obligatoriska specialistkurserna ska vara fördjupningskurser medan två kurser kan, men inte måste, vara breddkurser. Du kan alltså gå sex fördjupningskurser men max två breddkurser. De kurser som är godkända som specialistkurser är godkända som fördjupningskurser inom vissa specialiteter. Information om vilka specialiteter en kurs är godkänd inom kan du få av kursanordnaren

Registrera genomförd specialistkurs
För att registrera genomförd specialistkurs fyller du i formuläret nedan och bifogar vidimerad kopia av examinationsintyget.

Skicka in examinationsintyg till Specialistutbildningen

Kommande specialistkurser
feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi

Tillgodoräkning av meriter

Om du antogs till Specialistutbildningen innan 2015-12-31 och har genomgått en icke ackrediterad kurs som du vill tillgodoräkna till din specialistutbildning bifogar du en ekvivaleringsansökan med kursintyg för den genomgångna kursen.

Specialistkansliet gör sedan en noggrann bedömning av huruvida kursen uppfyller kriterierna för en specialistkurs samt om den är relevant för den specialistinriktning du valt. För att genomföra granskningen behöver vi en utförlig kursbeskrivning där kursinnehåll, lärandemål och examinationens upplägg framgår. För att underlätta för dig och säkerställa om alla kriterier uppfylls har vi skapat en ekvivaleringsmall du kan använda som underlag.