Tillgodoräkning av tidigare meriter
Genomgångna kurser

Om du antogs till Specialistutbildningen innan 2015-12-31 och har genomgått en icke ackrediterad kurs som du vill tillgodoräkna till din specialistutbildning bifogar du en ekvivaleringsansökan med kursintyg för den genomgångna kursen.

Specialistkansliet gör sedan en noggrann bedömning av huruvida kursen uppfyller kriterierna för en specialistkurs samt om den är relevant för den specialistinriktning du valt.
För att genomföra granskningen behöver vi en utförlig kursbeskrivning där kursinnehåll, lärandemål och examinationens upplägg framgår.
För att underlätta för dig och säkerställa om alla kriterier uppfylls har vi skapat en ekvivaleringsmall du kan använda som underlag.

För dig som antogs till Specialistutbildningen efter 2015-12-31 gäller nya ekvivaleringsregler.
Du kan läsa mer om dessa här..