Tjänstgöring

Grunden i specialistutbildningen är tjänstgöring som blivande specialist inom vald specialitet

 

  • Den blivande specialisten redogör för sitt arbetsinnehåll vid ansökan till specialistutbildningen samt vid ansökan om behörighet.
  • Behörighet som specialist kan erhållas först efter fem års yrkeserfarenhet på heltid efter legitimation.
  • Minst en tredjedel av arbetsuppgifterna ska vara specifika och fördjupande inom ämnes- och tillämpningsområdet för vald specialitet.
  • Arbetserfarenhet innan antagning till specialistutbildningen kan tillgodoräknas, men minst tre års heltid behöver genomföras under pågående specialistutbildning.


Byte av arbetsplats är möjligt under specialiseringen, så länge en tredjedel av arbetsinnehållet utgörs av relevanta arbetsuppgifter för vald specialitet. Handledning av en erfaren specialist på området är meriterande, men i dagsläget inget krav.