Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

För dig som går en sammanhållen specialistutbildning

Sammanhållna specialistutbildningar för psykologer finns idag vid fem svenska lärosäten. Vid Ericastiftelsen, Karolinska institutet, Stockholms universitet, och Uppsala universitet ges psykoterapeutprogram som ger behörighet inom specialiseringen Psykologisk behandling/psykoterapi. Vid Karolinska institutet/KCP (Kompetenscentrum för psykoterapi) ges en specialistutbildning som ger behörighet inom specialiseringen Klinisk barn- och ungdomspsykologi och en som ger behörighet inom Klinisk vuxenpsykologi.

Utbildningarna är ackrediterade vilket innebär att de har bedömts uppfylla de krav avseende innehåll, omfattning och kvalitet som ställs för kurser inom specialistutbildningen.

De ackrediterade utbildningsprogrammen innefattar alla de moment som krävs för specialistexamen, det finns dock vissa saker utöver utbildningen som du själv behöver göra för att få ut din specialistexamen. Nedan listar vi vad du som student behöver tänka på vid antagning, under pågående utbildning och när du är klar med din utbildning.

Vid antagning

  • För att den sammanhållna utbildningen ska kunna leda till specialistbehörighet krävs att du från start har legitimation som psykolog, godkänd i Sverige. Man ska även vara yrkesverksam som psykolog i relevant tillämpningsområde för den aktuella specialiteten.
  • Du behöver inte längre skicka in en antagningsansökan till förbundet utan det räcker med att du blir antagen av din utbildningsarrangör. 

Under utbildningen

  • Ett krav för specialistexamen är att du har minst fem års arbetserfarenhet som legitimerad psykolog. 
  • Tjänstgöringen ska åtminstone till en tredjedel ha varit inriktad specifikt på området för din specialisering.
  • Du får tillgodoräkna dig max två års arbetserfarenhet från tiden innan du startade specialistutbildningen, och minst tre år ska vara under pågående utbildning.
  • Vid frågor kring utbildningen ska du vända dig till ditt lärosäte.

När utbildningen är avklarad

  • När du har genomfört hela din utbildning med godkänt resultat ska du ansöka om specialistbehörighet. Blankett för ansökan finns på sidan Blanketter. 
  • I de fält som är avsedda för kurser ska du ange vilken ackrediterad utbildning du har gått.   
  • Avgiften för behörighetsansökan är 2 000 kronor för medlem i Psykologförbundet, avgiften är ej momsbelagd, och 6 000 kronor + moms för icke medlem.