Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

27 augusti

Plats: Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – del 1. Kursen har som avsikt att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar för att i sin tur utveckla förmågan att värdera forskning inom området. Vidare kommer kursen att ge en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå. Under 2025 erbjuds en fortsättningskurs med ytterligare fördjupning.

Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt, där syftet är att utveckla kunskapen och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. I samband med det ger utbildningen bland annat fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik. Detta inkluderar även utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Dessutom ges särskild vikt på bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Vidare tar utbildningen även upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, såsom DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är i detta avseende riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna. 

Kursanmälan görs på: wisemind.se/utbildning under rubriken "Kursanmälan"."id frågor eller funderingar kontakta oss gärna på: info@wisemind.se eller ring oss på: 076-325 49 58.

information om kursinnehåll och anmälan

Kursen RA15326 är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Funktionshindrens psykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi, Forensisk psykologi samt som 1 breddkurs inom inom övriga specialistinriktningar. 

Kursen godkänns vidare som 1 kurs inom utredning/diagnostik och bedömning för specialisering inom klinisk vuxenpsykologi samt barn- och ungdomsppsykologi.

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang