Kliniskt arbete med traumatiserade flyktingar (vuxna, barn och unga)

01 mars

Plats: Stockholm eller digitalt beroende på pandemiläget. Kursanordnare : Transkulturellt Centrum, Region Stockholm

Kursen fokuserar på hur migration, asyl- och etableringsprocessen och livet i exil påverkar den psykiska hälsan hos barn, unga och vuxna och deras förmåga att tillgodogöra sig psykologisk behandling.

Utbildningen ger konkret handledning i arbetet med tortyrskadedokumentation, suicidriskbedömning vid utvisningshot, psykosociala insatser riktat mot nyanlända samt användande av Kulturformuleringsintervjun i DSM-5. Dessutom uppmärksammas behandlingsmetoder, framför allt för PTSD och C-PTSD, som är framtagna eller anpassade för traumatiserade flyktingar, inklusive behandlingsarbete med tolk. 

mar
08

08 mars

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna
mar
15

15 mars

IPT Nivå A VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
17

17 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
18

18 mars

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB