Specialistkurs för psykologer, Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

14 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

: Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. Att digitalisera psykologisk behandling kan vara ett sätt att fortsatt möta höga krav på kvalitet och tillgänglighet.

Denna specialistkurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om att framgångsrikt införa och bedriva psykologisk behandling på distans. Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi. Mål och syfte Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om att bedriva psykologisk behandling på distans och möjlighet att utveckla och förfina dina behandlarfärdigheter i olika distansformat. I särskilt fokus kommer videosamtal och IKBT (vägledd självhjälp) att vara, även om annan distansbehandling som t ex e-post, chatt och telefonsamtal också berörs. Kursen syftar även till att ge en grundläggande kunskap om vilka faktorer som påverkar införandet av distansbehandling och vad som bör beaktas i denna process. Film om Specialistkursen: https://psykologpartners.se/wp-content/uploads/2019/05/Att-komma-igång-med-och-bedriva-kognitiv-beteendeterapi-på-distans-vt-21.mp4

maj
03

03 maj

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare : L&B AB
maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT